Satotukku OY

Satotukku OY

Satotukku är Finlands största, fristående importör av frukt och grönsaker. Företaget är leverantör till grossist- och detaljhandeln samt till förädlingsindustrin. Detaljhandeln är det största kundsegmentet som står för cirka 60 procent av försäljningen. Företaget har anläggningar i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. De främsta konkurrensfördelarna är den egna importen av förstklassiga råvaror, det breda sortimentet samt kundanpassade service- och logistiklösningar. Dessutom utökas satsningen på färdiga sallader, färska skurna grönsaker, örter mm.

Företaget erbjuder även utbildning kring frukt och grönsaker samt bistår med säljstöd och planering, som hjälper kunderna att utveckla sin försäljning. Nyligen togs ett nytt lager i drift vid anläggningen i Åbo, som ökar kapaciteten inom Satotukku med cirka 30 procent.

Samordningen inom Greenfood skapar nya möjligheter för Satotukku. Bolagen i koncernen samverkar exempelvis kring inköp och utveckling. Detta utökade samarbete väntas också omfatta alltfler skurna produkter och färdiga måltidslösningar, som är ett växande segment i Finland och Sverige.

www.satotukku.fi