Salico OY

Salico OY

Salico Oy är den ledande producenten av förädlade produkter på den finska marknaden. Kunderna är industrier, storkök samt snabbmatskedjor. Företaget levererar bland annat frukt och grönsaker till McDonalds samtliga restauranger i Finland. Sortimentet är brett och omfattar, wokgrönsaker samt ett brett utbud av färska, skurna grönsaker och frukter.

Till konkurrensfördelarna hör också fräschören och kvaliteten på produkterna samt företagets förmåga att utveckla nya produkter och koncept. Salico Oy säljer färdiga sallader och fruktsallader under varumärket Strax Sallati. Via den höga produktkvaliteten samt de innovativa och miljöanpassade förpackningarna har Strax fått en stark marknadsposition i Finland. En annan styrka är företagets kvalitets­arbete, som håller hög klass. Salico använder ett s k HACCP-baserat program för egenkontroll, där hela produktions­kedjan övervakas för att säkra hygien och säkerhet.

Ett aktuellt satsningsområde är detaljhandelsmarknaden, där Salico kommer att flytta fram positionerna. Förädlade frukt- och grönsaksprodukter står idag för en relativt liten andel på den finska marknaden, vilket öppnar stora möjligheter. Som en del av satsningen utvecklar Salico skräddarsydda distributions- och kvalitetsprocesser för detaljhandeln.