Salico

Salico

Salico är specialiserat på förpackade frukt och grönsaksprodukter av högsta kvalitet. Företaget har moderna processanläggningar i Helsingborg, som levererar förädlade produkter till industrier, storkök och till detaljhandeln. Flera av dessa produkter är egna varumärken (EMV), som kontraktstillverkas åt livsmedelskedjor och andra kunder. Salico har även egna varumärken som till exempel SallaCarte som är färdigskuren och sköljd frukt och grönsaker. I sortimentet ingår också en växande andel ekologiska produkter. Salicos huvudmarknader är Sverige och Danmark, där försäljningen på den svenska marknaden är klart störst.

Salicos kunder är restauranger, storkök och industrier, men i ökande utsträckning även detaljhandeln. Industrier och storkök dominerar och står idag för cirka 85 procent av försäljningen. Företaget levererar bl a förädlade grönsaker och frukter till samtliga McDonaldsrestauranger i Norden. Samtidigt ökar fokuseringen på detaljhandeln och på andra kedjekunder, som är ett allt intressantare segment.

Kvalitet är en nyckelfråga och Salico samarbetar med utvalda odlare, som är kvalitetscertifierade enligt IP-sigill, vilket garanterar att råvarorna producerats av svenska kontrollerade gårdar och odlingar. Företaget har även graderingen A enligt British Retail Consortium (BRC), som är en internationell standard för livsmedelssäkerhet. Salico lägger även mycket kraft på utveckling av nya koncept och måltidslösningar.