Greenfood Sourcing

Greenfood Sourcing

Helsingborgsföretaget Greenfood Sourcing arbetar med inköp och import av framför allt frukt. Kunderna är grossister, kedjekunder, butiker och restauranggrossister. Merparten av produkterna köps in från odlare i Europa samt i från länder som Argentina, Chile, Brasilien, Nya Zeeland och Kina.

De främsta konkurrensfördelarna är det breda kontaktnätet bland professionella leverantörer samt den höga kunskapen om produkter och logistiklösningar. Greenfood Sourcing arbetar i en liten organisation utan egna lager eller egen distribution, men med en hög grad av kundanpassning som gör att specifika krav tillgodoses på ett effektivt sätt.