Greenfood Iberica

Greenfood Iberica

Greenfood Iberica är specialiserat på inköp av frukt och grönsaker från främst Spanien. Företaget samarbetar med lokala odlare och ansvarar även för transport- och logistikkedjan mellan Spanien och Skandinavien. Bolagen inom Greenfood står för merparten av inköpsvolymerna. Inköpen från Spanien väntas fortsätta att växa i takt med att Greenfoods verksamhet utvecklas. Greenfood Iberica har också ett flertal externa kunder, främst medelstora grossister i Skandinavien.

Greenfood Iberica arbetar i en effektiv organisation, vilket gör att stora volymer hanteras till en förhållandevis låg kostnad. Företaget samverkar med ett fyrtiotal odlare på den spanska marknaden. Den lokala närvaron och direktkontakten med odlarna säkrar att företaget kan erbjuda hög produktkvalitet och anpassade logistiklösningar. Det innebär precision i logistikkedjan, där rätt produkter levereras i rätt tid så att kvaliteten och fräschören upprätthålls gentemot slutkunderna i butiker och restauranger.