Ewerman

Ewerman

Ewerman är Sveriges största fristående importör, grossist och distributör av frukt och grönsaker. Ett viktigt kundsegment är grossister inom foodservice – dvs restauranger och storhushåll - som står för ungefär en tredjedel av omsättningen. Den övriga försäljningen riktas till butiksgrossister samt livsmedelsbutiker.

Ewerman hanterar varje år cirka 100 000 ton frukt och grönsaker. Till konkurrensfördelarna hör det kompletta sortimentet, som även omfattar många ekologiska produkter. Flexibilitet och kvalitet är andra styrkor, som gett företaget en stark marknadsposition. Dessutom har Ewerman många färdigskurna produkter – bland annat frukt, råkost och sallader - som säljs under varumärket SallaCarte. Via samordningen inom Greenfood har detta sortimentet utökats med ungefär en tredjedel på senare tid. Samordningen skapar dessutom stordriftfördelar i inköpsarbetet samt i leverantörskontakterna.

Miljö- och kvalitetsarbetet är en annan framgångsfaktor. Ewerman är certifierat enligt British Retail Consortium (BRC) - en internationell standard för livsmedelssäkerhet - samt av SMAK för beredning och paketering av ekologiska produkter.