Allfrukt i Stockholm

Allfrukt i Stockholm

Allfrukt är specialiserat på import- och partihandel med frukt och grönsaker och är den största fristående aktören i Stockholm/Mälardalen. Det främsta kundsegmentet är dagligvarubutiker i Storstockholm, som står för ungefär tre fjärdedelar av försäljningen. Närheten till kunderna är en stark konkurrensfördel. Allfrukt når ut till samtliga butiker i Stockholmsområdet med leveranser och service inom två timmar.

Allfrukt har ett brett sortiment av dagsfärska, färdigmixade frukt- och grönsaksprodukter av hög kvalitet. Sortimentet utvidgas hela tiden. Även intresset för förädlade produkter – främst färdiga fruktsallader - ökar stadigt. Allfrukt kommer att fortsätta bredda sig på detta område och på sikt även erbjuda färdiga grönsakssallader. Denna satsning görs i samverkan med Ewerman och Salico.