Örebro Trädgårdshall

Örebro Trädgårdshall

Örebro Trädgårdshall är en lokal frukt- och grönsaksgrossist med försäljning till butiker, restauranger och storkök. Detaljhandeln är det största kundsegmentet som står för ungefär hälften av volymerna. Merparten av kunderna finns i Örebro län, där marknadsandelen uppskattas till mellan 15 och 20 procent. Den lokala närvaron med snabba, flexibla leveranser och hög service är företagets främsta konkurrensfördelar. Distributionsverksamheten är väl utbyggd och drivs i egen regi.

En annan styrka är den stora andelen lokalt producerade produkter samt företagets ekologiska sortiment, som successivt utökas. Efterfrågan på dessa produkter är störst bland storkökskunder - särskilt offentliga verksamheter – där ekologiska produkter måste utgöra en viss del av inköpsvolymerna inom frukt och grönsaker. Till restauranger och storkök säljer Örebro Trädgårdshall även färdigskurna produkter.