Sallacarte-produkter

Sortiment

5174 Bulgur

Kokt, naturell.

2x3 kg
5173 Couscous

Kokt, naturell

2x2 kg
5170 Emmervete

Kokt, naturell.

2x3 kg
5175 Hirs

Kokt, naturell.

2x2 kg
5169 Matvete

Kokt, naturell.

2x3 kg
5167 Pasta Penne

Kokt, naturell.

3x2,5 kg
5168 Pasta Trivillini

Kokt, naturell.

3x2,5 kg
5172 Quinoa Tricolore

Kokt, örtmarinerad.

2x3 kg
5171 Quinoa vit

Kokt, naturell.

2x3 kg